Rabobank steunt Manna

Namens het bestuur mocht Jac Smit een cheque in ontvangst nemen van de Rabobank Alkmaar. Deze is voor de onkosten die gemaakt worden in het kader preventie Corona.