Over Stichting Manna Schermer

Stichting Manna SchermerHet doel van de werkgroep Schermer is om voedsel geschikt voor menselijke consumptie, uit te zoeken voor levering aan de voedselbanken

De werkgroep werkt samen met agrarische bedrijven in en om de gemeente Schermer. Het voedsel dat niet voldoet aan de kwaliteitseisen van het bedrijf wordt gereed gemaakt voor de voedselbanken.

De werkgroep is opgericht vanuit de Protestantse Diaconie te Schermer en begon als projectgroep ‘Voedsel’. Op 25 februari 2014 is de projectgroep ‘Voedsel’ overgegaan in de Stichting MANNA – Werkgroep Schermer. Het bestuur hiervan bestaat uit leden van de Protestantse Diaconie Schermer, PCI Polderland, RK kerk te Schermerhorn en de Raad van Kerken te Schermer. De groep vrijwilligers bestaat nu uit 12 man. Zij werken op maandagmiddag van 13 – 16 uur.

In de maand juli van 2013, zijn de vrijwilligers van de projectgroep ‘voedsel’ begonnen met het snijden van broccoli op het land van Appelman. Daarna volgde witte kool, wortelen, spruiten en aardappelen uitgezocht en verwerkt voor de regionale voedselbanken. In dat jaar heeft de werkgroep 21 ton aan voedsel, eigenlijk bestemd voor veevoer, omgezet naar voedsel voor de mens. De kwaliteit van het voedsel is gezien de kleine afstand tussen de werkgroep en de regionale voedselbanken heel goed.

Binnen één week ligt het uitgezochte voedsel in de kratten van de voedselbanken.

Dankzij de medewerking van 8 bedrijven en de vrijwilligers, heeft de stichting in 2014 meer dan 300 ton aan voedsel kunnen leveren aan de voedselbanken in Alkmaar, Purmerend, Hoorn en het Distributie Centrum Voedselbank Amsterdam (in 2015 ging 250 ton naar de voedselbanken).

Dankzij giften van de kerken en Rabobank, machines van bedrijven, hebben wij deze productiehal in Alkmaar kunnen inrichten. Doel is met behulp van mensen en machines de grote hoeveelheid aan landbouwproducten uit te zoeken en te verpakken. Hierdoor krijgen de vrijwilligers van de voedselbanken meer ruimte voor ander werk en kan de stichting in een korte tijd meer landbouwproducten verwerken. In 2016 zal begonnen worden met een groep vrijwilligers die ook op andere dagen zal gaan werken.

Stichting MANNA – Werkgroep Schermer zou graag willen dat in alle voedselrijke gebieden in Nederland dergelijke kleine werkgroepen in het leven worden geroepen. Om zo verspilling van hoogwaardig voedsel een halt toe te roepen.

 


ANBI RSIN 8537 65 960 – Bank: NL68 RAB0 0311 2701 82    info@stmannaschermer.nl