Groentebrigade Manna

Het bestuur van Stichting MANNA – Werkgroep Schermer heeft op 24 januari 2021 besloten tot het oprichten een nieuwe stichting. De statuten zijn gewijzigd en ook deze nieuwe stichting is aangewezen als afnemer van de Stichting MANNA – Werkgroep Schermer.

Doel van de nieuwe stichting is om de landbouw producten van Stichting MANNA – Werkgroep Schermer (STM) te vervoeren of te laten vervoeren. Deze nieuwe stichting Groentebrigade MANNA zal gaan samenwerken met de Vereniging van Voedselbanken in Nederland. Zij zal een samenwerkingsverband van 3 jaar aangaan. In het bestuur zijn zowel bestuursleden van STM als Voedselbank Nederland vertegenwoordigd.

Op dit moment zijn er twee andere Brigades actief. ‘Groente en Fruitbrigade’ Poeldijk en Venlo zijn beide stichtingen die groenten en fruit leveren aan de RDC’s van Voedselbank Nederland. Nu werken deze beide brigades al samen met de nieuwe stichting.

Toekomstbeeld is om alle groenten en fruit te leveren aan de voedselbanken in Nederland. De brigades zullen dan worden samengevoegd in één landelijke stichting. Het is mogelijk dat iedere brigade zijn /haar eigen specifieke producten gaat leveren.

Stichting Groentebrigade MANNA

Gegevens Kamer van Koophandel
Nr. 82160074
RSIN: 862359065


Activiteit
Het uitoefenen van de functie “intermediar” in het kader van verkrijgen en distributie van voedsel en
andere basisbehoeften ten behoeve van de voedselbanken.

Doelstelling
Doel van de nieuwe stichting is om de landbouw producten van Stichting MANNA – Werkgroep
Schermer (STM) te vervoeren of te laten vervoeren.

  • Dat vervoer kan inhouden van een landbouwbedrijf/industrie naar de productiehal van STM.
  • Ook het vervoer van STM naar Regionale distributie centra (RDC) van Voedselbank Nederland gaat
    deze stichting regelen.
  • Verder wordt er gekeken of het mogelijk is om landbouwproducten rechtstreeks van het
    landbouwbedrijf/industrie naar de RDC’s te laten vervoeren. Dat kunnen kant en klare producten
    zijn waarbij de kwaliteit niet beoordeeld hoef te worden.

Bestuur
Mevrouw Annelies Bruins Penningmeester (bestuurslid stichting MANNA – Wrkgr. Schermer)
De heer Pieter Nijman Secretaris (Bestuurslid Voedselbank Nederland)
De heer Jac Smit Voorzitter (bestuurslid Stichting MANNA – Wrkgr. Schermer)

Contactgegevens Secretaris: Stichting Groentebrigade MANNA
Plaggeberg 17
3956 BK Leersum
e-mail: secretaris@GBManna.nl

Beloningsbeleid
De vrijwilligers en het bestuur ontvangt geen beloning voor hun werk binnen de stichting.